Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

PERSBERICHT

Hercertificering MSC Nederlandse mosselvisserij

Op weg naar 15 jaar duurzaam gecertificeerde mosselvangst

Eerder deze maand ging het mosselseizoen in Nederland officieel van start. Vorige week werd bekend dat dit wederom volgens de MSC-standaard voor duurzame visserij gebeurt.
De visserij is als geheel weer door de MSC-beoordeling gekomen, voor de derde keer sinds de toetreding in 2011. 

De hercertificering geldt voor vijf jaar, waarbij jaarlijkse controles door onafhankelijke auditors blijven plaatsvinden. De bodem- en hangcultuurmosselen blijven hierdoor ook de komende vijf jaar het blauwe MSC-label voeren. Een label dat consumenten de bevestiging geeft dat de mosselen afkomstig zijn van een visserij die voldoet aan de hoogste internationale standaard voor duurzame vangst en dat het bestand niet wordt overbevist. 

Een ander belangrijk duurzaamheidsaspect in deze visserij is dat er continu gezorgd moet worden voor genoeg voedsel voor (trek)vogels. Vooral de beschermde eidereend houdt van mosselen. In overleg met wetenschappers, wordt gezorgd dat voor hen voldoende beschikbaar blijft. 

Een koud voorjaar, met veel regen afgewisseld met zonneschijn, heeft gezorgd voor een overvloedig voedselaanbod voor de groei van de mosselen. Mosselkwekers, mosselhandelaren en wetenschappers zijn het erover eens dat de huidige kwaliteit van de schelpdieren begin juli sinds mensenheugenis niet is gezien. Mosselkweker Jan Schot: “De natuur verrast ons dit jaar. De kwaliteit van de mosselen is fenomenaal goed. Wij zien vispercentages van 30 tot 35 procent. Zowel op de Oosterschelde als in de Waddenzee ziet het er goed uit.”

De vangstmethode; wildvangst met hulp van kweek 
De Zeeuwse mosselvissers, verenigd in de Producentenorganisatie mosselcultuur, winnen mosselzaad uit de Waddenzee, Oosterschelde en Zeeuwse Voordelta. Ze laten deze babymosseltjes gecontroleerd uitgroeien tot consumptieformaat. Ze noemen zich door die laatste stap ook wel kwekers, hoewel het opkweken in open water gebeurt, waar de mosselen zelf hun voedsel uit filteren. 

Het mosselzaad kan op twee manieren worden gevangen:
– Het kan van de bodem worden gevist,
– of via zogeheten Mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Systemen met touwen of netten die in de waterkolom hangen en waar de mosseltjes zich aanhechten. Dat laatste is een belangrijke innovatie in het verduurzamen van deze visserij. De impact op de zeebodem  wordt hierdoor verminderd, wat het ecosysteem ten goede komt. Er zijn goede afspraken gemaakt over de volledige transitie naar deze manier van mosselzaadvangst in het Mosselconvenant tussen de sector, de overheid en natuurorganisaties.  

Hidde van Kersen, directeur Benelux bij de Marine Stewardship Council“Voor sommige vissers levert een MSC-beoordeling veel huiswerk op, maar voor de mosselvissers lag dat er eigenlijk al in de vorm van het Mosselconvenant. Ik heb ontzag voor de afspraken die na veel discussie zijn gemaakt door de sector, overheid en natuurorganisaties. Deze MSC-certificering kan dan ook gezien worden als een erkenning van hun gezamenlijk werk en ambitieniveau.” 

 “De MSC certificering is een officiële, onafhankelijke bevestiging dat onze productiewijze duurzaam is. Voor consumenten is het blauwe MSC-logo op de mosselverpakking een belangrijke meerwaarde. Als sector zijn wij trots dat wij op weg gaan naar 15 jaar MSC-certificering,” aldus Addy Risseeuw secretaris van de Producentenorganisatie Mosselcultuur. 

Doordat dit de tweede hercertificering is voor de mosselvissers, kunnen zij aanspraak maken op het Recertification Assistance Fund van MSC. De MSC heeft dit fonds opgericht om visserijen die langdurig in het programma deelnemen tegemoet te komen in de kosten die betaald moeten worden aan externe auditbedrijven.