Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

Het vissen van mosselen vindt al ruim 150 jaar plaats in de Nederlandse wateren. De twee kweekgebieden zijn de Oosterschelde en de Waddenzee, samen ongeveer 6.000 hectare groot.

Waddenzee

De Waddenzee beschikt over de meeste mosselpercelen en is door de sterke invloed van eb en vloed en het hierdoor hogere aanbod van voedsel voor de mosselen, ook het meest geschikt voor de kweek. De opbrengst van de Waddenzee is echter door de dynamische kenmerken van het gebied wel minder constant dan die van de Oosterschelde. Bij harde storm kunnen daar mosselen verloren gaan.

Oosterschelde

Storm en vraat door krabben en zeesterren kunnen de hoeveelheden in de Waddenzee behoorlijk aantasten, terwijl de omstandigheden in de Oosterschelde door de stormvloedkering sterk gestabiliseerd zijn.