Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

Het afgelopen seizoen 2022/2023 was met een opbrengst 28 miljoen kilo geen topjaar, vertelt Addy Risseeuw in zijn welkomstwoord tijdens de opening van mosselseizoen. “Een gemiddelde jaarproductie zou op 50 miljoen kilo moeten liggen. De oorzaak lag bij de februaristormen van vorig jaar en de hoge sterfte van mosselen in de Oosterschelde in voorjaar. Omdat het twee jaar duurt voordat mosselen consumptierijp zijn kampen de kwekers nu nog steeds met de gevolgen daarvan.”
Maar gelukkig is de opbrengst en groei van het mosselzaad van dit jaar prima en daarmee ook de vooruitzichten voor de komende jaren. Ook was er vrijwel geen mosselsterfte op de Oosterschelde.

“We hopen op een oogst die minimaal hetzelfde volume heeft als vorig seizoen. En de kwaliteit is uitstekend!”

Biologische mosselen
Blij is Risseeuw ook met het groeiend aantal mosselkwekers met een SKAL certificaat voor biologisch gekweekte mosselen. “Bovenop het duurzaamheidscertificaat MSC dat we al hebben. En het mooie is dat de kwekers op wat administratieve zaken na daar nauwelijks wat voor hoeven te doen. Opnieuw een onafhankelijke bevestiging dat het kweken van mosselen duurzaam is.”