Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

Project voor 3 jaar

Mosselsector zet met EU-subsidie stappen om jongeren aan de mossel te krijgen

Yerseke, 11 april 2021 – De Zeeuwse mosselsector heeft in 2020 belangrijke stappen gezet om jonge consumenten aan de mossel te krijgen. Dankzij de vorig jaar toegekende EU-subsidie zijn promotie-activiteiten gericht op 25-35 jarigen uitgevoerd. Cijfers van GfK tonen aan dat afgelopen seizoen de consumentengroep met 18 procent is gegroeid. De subsidie vanuit het Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij is toegekend aan het TOP (Top of mind maken van mosselen) project dat een looptijd heeft van drie jaar en 900.000 euro bedraagt.

Verjonging van de kopersgroep is gewenst om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een gezonde afzet. De mosselkwekers en mosselhandelaren willen gericht de bekendheid met mosselen vergroten bij de groep 25- tot 35-jarigen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij deze leeftijdsgroep goede kansen liggen. Mosselen worden momenteel vooral door oudere consumentengroepen geconsumeerd.

In de campagne staat centraal dat mosselen een lekkere, snelle, gemakkelijke en gevarieerde maaltijdkeus zijn. En het is bovendien een verantwoorde, duurzame (MSC gecertificeerde) keuze. De campagne richt zich op Nederland en Vlaanderen. De uitvoering van de campagne wordt verzorgd door het Nederlands Mosselbureau, het promotiebureau van de Zeeuwse mossel. Voor de campagne wordt samengewerkt met de Good Fish Foundation, bekend van onder meer de Viswijzer.

In het eerste campagnejaar zijn vanwege corona verschillende accenten verlengd. De campagne speelde zich vooral online af. In september werd de Mosselchallenge georganiseerd met livestreams waar bekende Nederlanders lieten zien dat mosselen binnen 15 minuten bereid kunnen worden. Ook werd, onder meer aan boord van de mosselkotter YE 72 van Jos Steketee, een commercial ontwikkeld die laat zien dat mosselen het snelste slowfood zijn. De commercial zal de komende twee jaar online in Nederland en Vlaanderen nog intensiever ingezet gaan worden.

Voorman Addy Risseeuw van de Zeeuwse mosselkwekers is blij met de eerste successen van het gesubsidieerde promotieproject: ”Wij zien vele kansen voor de Zeeuwse mossel. Een natuurproduct van dichtbij, met een extreem lage carbon footprint en lekker en gemakkelijk te bereiden. Wij zijn overtuigd dat er nog veel groei mogelijk is”.