Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland
De mosselsector investeert in duurzaamheid -

Mosselkwekers ontvangen 2 miljoen euro subsidie voor de uitbreiding van hun mosselzaadinvangsystemen. De subsidie is voor 70 procent afkomstig uit het Europees Fonds EMFAF en het overige deel komt uit nationale gelden. Mosselkwekers krijgen met de subsidie 32 procent van de aanschaf van materialen (invangtouw, boeien, ankers, etc) of een deel van de aanpassing aan schepen gecompenseerd. Net voor de Kerst hebben de ondernemers de subsidie-goedkeuringen ontvangen.

In 2008 is in het Mosselconvenant afgesproken om stap voor stap méér zaad met mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) te gaan winnen en minder zaad van de bodem op te vissen. Dat traject verloopt volgens plan. In 2022 werd de stap gezet naar 50 procent mosselzaad van de bodem in vergelijking met 2008. Een vermindering van 40 miljoen kilo naar 20 miljoen kilo per jaar van de bodem. Het betekent dat 20 miljoen kilo mosselzaadjes extra met behulp van de MZI’s gevangen dient te worden. Om dat mogelijk te maken krijgen een kleine 40 kwekers financiële steun van de Europese Unie om te investeren in een uitbreiding van de materialen voor het winnen van MZI-zaad.

“Gezamenlijk investeren de mosselkwekers nu in totaal € 5 tot 6 miljoen om hun invangcapaciteit uit te breiden. Als sector zijn wij blij dat het Ministerie van LNV samen met Europese Unie een subsidie heeft mogelijk gemaakt, waardoor de kwekers ongeveer één derde van hun investeringen gesubsidieerd krijgen” , aldus Addy Risseeuw, secretaris van de PO Mosselcultuur.

De Zeeuwse mosselkwekers hebben in 2022 in de Waddenzee 41 hectare en in Zeeland 42 hectare extra ruimte gekregen om hun mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) uit te breiden.  De verdeling van die ruimte is gekoppeld aan de sluiting van de bodemvisserij, zoals overeengekomen in het Mosselconvenant.