Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

“Mosselen op de zeebodem zijn volledig afhankelijk van de natuur,” aldus mariene bioloog Jacob Capelle van Wageningen Marine Research tijdens de seizoensopening. “Dat maakt ze gevoelig voor omstandigheden als storm en schuimalg.”

Ook voor hun overleving zijn mosselen afhankelijk van de natuur. Van het uitgezaaide mosselzaad haalt slechts 5 tot 10 procent de eindstreep. De rest komt ten goede aan de natuur, als voedsel voor krabben, zeesterren en eidereenden.

Algen

Voor hun voedsel filteren mosselen deeltjes uit het water, voornamelijk algen. Het water zorgt dus voor hun voedsel, maar ook voor omstandigheden die een mossel niet zo goed trekt. Zoals lange periodes met veel zoet water of bepaalde algensoorten die in sommige jaren uitbundig tot bloei kunnen komen, vervolgt Capelle. 

De mossel is de motor achter het ecosysteem Jacob Capelle - onderzoeker Wageningen Marine Research

Stormen

Bij een flinke storm kunnen er veel mosselen van de percelen spoelen, vooral op de open en dynamische Waddenzee. “Daarom verplaatsen mosselkwekers veel mosselen voor het stormseizoen van de Waddenzee naar de beschuttere Oosterschelde. Daar kunnen ze op hun gemak doorgroeien tot consumptiemosselen In de Oosterschelde is er wel minder voedsel, maar de kwaliteit is beter omdat het water minder troebel is. Mosselen helpen ook om het water helder te maken en voedingsstoffen te recyclen. Door deeltjes uit het water te halen en de resten op de bodem te deponeren, komen de voedingsstoffen weer beschikbaar voor algen. De mossel wordt daarom wel de motor achter het ecosysteem genoemd.

De Hammen

Niet alleen stormen bedreigen de kweek, er is ook voldoende stabiele kweekgrond nodig. De percelen zijn vastgepinde vierkantjes op de kaart, maar vooral de Waddenzee is dynamisch en trekt zich daar niets van aan, met geulen die zich verleggen en wandelende zandruggen die de percelen ongeschikt kunnen maken. In de Oosterschelde hebben de mosselen het rustiger en kunnen ze op het gemakje doorgroeien tot consumptiemosselen. Het belangrijkste kweekgebied van de Oosterschelde zijn De Hammen, ten westen van de Zeelandbrug. Dit deel van de Oosterschelde staat het meest onder invloed van de Noordzee. Omdat de Noordzee rijk is aan voedsel, groeien de mosselen hier heel goed.