Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

De mosselsector investeert in duurzaamheid. In 2008 is in het Mosselconvenant afgesproken om stap voor stap méér zaad met mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) te gaan winnen en minder zaad van de bodem op te vissen.

De mosselsector investeert in duurzaamheid. Mosselkwekers gaan dit jaar hun MZI-capaciteit verder optimaliseren.

Dat traject verloopt volgens plan. In 2022 wordt de stap gezet naar 50 procent mosselzaad van de bodem in vergelijking met 2008. Een vermindering van 40 miljoen kilo naar 20 miljoen kilo per jaar van de bodem. Het betekent dat wij 20 miljoen kilo mosselzaadjes extra met behulp van de MZI’s willen realiseren vanaf 2023.

Om dat mogelijk te maken zijn veel kwekers van plan nog dit jaar te investeren in een uitbreiding van de materialen voor het winnen van MZI-zaad, aldus Addy Risseeuw, secretaris van de PO Mosselcultuur tijdens de persdag start seizoen 2022. “Gezamenlijk willen de mosselkwekers in totaal € 5 tot 6 miljoen extra gaan investeren voor dit doel. We zijn als sector blij dat het Ministerie van LNV een subsidieregeling heeft ingesteld, waardoor het er naar uit ziet dat de kwekers tot ongeveer één derde hiervan, namelijk ongeveer € 2 miljoen euro, subsidie kunnen krijgen.”

Foto: Sebastiaan van der Jagt