Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

Mosselen zijn lekker, gezond, duurzaam en op heel veel manieren makkelijk te bereiden. Die positieve boodschap komt nog onvoldoende over bij de consument en daar wil Edie Engels, voorzitter van de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur dit nieuwe jaar verandering in brengen. Bij voorkeur in samenwerking met de supermarkten.

“Ons product heeft zoveel kansen. De insteek voor 2023 is om die blijde boodschap nog veel sterker te verspreiden. Dat mosselen duurzaam zijn, is onderbouwd door onderzoek. Het is een heel bijzonder voedsel, dat een aparte positie verdient als marien eiwit, geproduceerd door extensieve boeren. Mosselen hebben een lage voetafdruk, de productie gebeurt zonder hulpmiddelen of antibiotica. Het is heel simpel: het enige wat voor het kweken nodig is zijn algen en de zon.”

Dit positieve verhaal zou meer gebruikt moeten worden richting de supermarkten, aldus Engels. “Het imago van mosselen moeten we verder versterken. Het is zo’n veelzijdig duurzaam product! Je kunt er veel meer mee doen dan nu vaak gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan tapas of bij pasta. Ook de presentatie en de plek in het schap kan veel beter dan nu, daar valt nog een wereld te winnen.”

Prachtig product met ijzersterk verhaal

Edie Engels: “Supermarkten zien mosselen nu vooral nog als een promotie- of seizoensproduct, terwijl ze feitelijk het hele jaar verkrijgbaar zijn. Dat moeten we duidelijk maken, dat is de draai die nodig is. Als productiesector en kweekbedrijven willen we ons product zo goed mogelijk neerzetten. De verkoopcombinatie is daarom belangrijk naar de supermarkten toe. Dat kan steviger dan nu, ook wat betreft de positionering. We hebben een prachtig product met een ijzersterk verhaal.”

Wat Edie Engels betreft zijn zorgen over te veel produceren niet nodig. “Ons product is veelzijdig inzetbaar, er is altijd een afzetmarkt voor. In de eerste plaats bij de consument, maar ook in de industrie zijn er mogelijkheden te over. Dit type marien eiwit, extensief geproduceerd, past heel goed bij plantaardige eiwitten. Daardoor zouden mosselen ook een rol kunnen spelen in samengestelde vleesvervangers.”

De mogelijkheden van schelpdieren en aquacultuur worden nog te weinig gezien, merkt Engels. “Er liggen zoveel kansen met dit product. Maar dat betekent dat je een plek moet hebben in het beleid en daar breed gedragen worden. Daar zijn we voortdurend mee bezig. Men is van goede wil, maar het is vechten voor je plekje.”

Internationale kansen

Op het gebied van duurzaamheid moet de overheid zorgen voor middelen en zekerheid, vindt Edie Engels. “Als de overheid zegt: er is in Nederland een plek van betekenis voor de mosselsector, dan moet je ons die plek ook daadwerkelijk geven. De rest doen wij als sector wel. Wij zijn ons uitermate bewust dat wij in kwetsbare gebieden opereren. Daarom zorgen we als sector dat we steeds duurzamer worden en onze footprint verder reduceren. De vloot wordt steeds minder bodemberoerend en werkt constant aan verbetering van duurzaamheid. Onze impact was al laag en die wordt nog minder. We doen voortdurend onderzoek, zorgen voor innovaties en staan aan de basis van nieuwe ontwikkelingen. Daarmee kunnen we ook internationaal een rol spelen in de verdere ontwikkeling  van kennis over bijvoorbeeld  de eiwittransitie en waterveiligheid. We hebben met onze mosselen iets heel bijzonders in handen en dat gaan we dit jaar als sector nog sterker uitdragen.”