Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

De Producentenorganisatie Mosselcultuur is na een korte pilot in 2023 nu echt gestart met een mosselhangcultuurproef in de Zeeuwse Voordelta van de Noordzee.

Sinds april 2024 hangt er substraat in het water om mosselzaad in te vangen. De verwachting is dat in augustus goed zaad geoogst kan worden. Dat wordt opnieuw in sokken opgehangen om tot volwassen mosselen uit te groeien. In de Waddenzee en de Oosterschelde zijn beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van het mosselproductie areaal. Daarom zou een geslaagde proef met mosselkweek op open zee veel perspectieven bieden voor de toekomst van de mosselsector.

Onderwater en bovenwatercamera’s

Tijdens de proef worden verschillende omgevingsparameters gemeten, zoals golfslag, stroming, krachten op de systemen, beweging van de mosselen aan de longlines en voedselaanbod. Mosselgroei en -overleving worden in de loop van de tijd gevolgd met behulp van onderwater- en bovenwatercamera’s. De resultaten van de praktijkproef worden gedeeld met verschillende belanghebbenden, zoals het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Impuls Zeeland, NGO’s, RVO en Vereniging de Mosselhandel. Ook zal kennisuitwisseling plaatsvinden met soortgelijke initiatieven elders in Nederland en andere landen. Een succesvol verloop kan de weg vrij maken voor opschaling. In een volgende fase kunnen mosselkwekers bovendien zelf experimenteren in de Voordelta.

Een geslaagde proef met mosselkweek op open zee biedt perspectief voor de toekomst van de mosselsector Addy Risseeuw - voorman van de Nederlandse mosselkwekers

Opdrachtgever

Opdrachtgever voor het onderzoek is de Producentenorganisatie Mosselcultuur. De financiering is afkomstig uit de subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.