Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

Subsidieaanvragen ingediend

De volgende stap in de omschakeling van bodemzaadvisserij naar mosselzaadinvanginstallaties is gezet: de Nederlandse mosselkwekers hebben 83 hectare ruimte voor hun invangsystemen erbij gekregen. Er is daarnaast subsidie beschikbaar om de aanschaf en installatie van nieuwe locaties in te richten. Het bedrag daarvoor is inmiddels echter ruim overschreden.

De Zeeuwse mosselkwekers hebben onlangs in de Waddenzee 41 hectare en in Zeeland 42 hectare extra ruimte gekregen om hun mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) uit te breiden.  De verdeling van die ruimte is gekoppeld aan de sluiting van de bodemvisserij, zoals overeengekomen in het Mosselconvenant. Afgelopen zomer vond de formele derde sluitingsstap van de bodemvisserij in de Waddenzee plaats. De vierde sluitingsstap is in de zomer van 2022.

Inmiddels heeft een herverdeling van de beschikbare ruimte plaatsgevonden.

Voor 5,5 miljoen subsidieaanvragen

Via een subsidieregeling van de overheid kunnen mosselkwekers aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten die ze maken voor de invang van mosselzaad.  De subsidies zijn onderdeel van de afspraken uit het Mosselconvenant voor 2021-2022.

Namens de Producentenorganisatie Mosselcultuur assisteert Cora Seip de kwekers bij het indienen van hun aanvraag. “De subsidies zijn bedoeld om uitbreiding van de MZI-activiteiten mogelijk te maken. De tender voor de MZI’s is recent open geweest. Er is een miljoen euro aan subsidie beschikbaar, maar er is nu al voor 5,5 miljoen euro aanvragen gedaan voor 37 kwekers, dus dat bedrag is ruim overschreven. De regeling spreekt over 60 procent subsidie per project, maar als iedereen die nu een aanvraag heeft gedaan die ook toegekend krijgt, zou dat neerkomen op circa 17-18 procent subsidie per aanvrager.”

De PO Mosselcultuur spant zich in het bedrag verhoogd te krijgen, vertelt Cora Seip. “Maar de kans dat dat lukt voor deze subsidieregeling lukt is niet groot. Een andere optie is het verkrijgen van nationale gelden, dat vraagt zorgvuldigheid en tijd.”

Financiële risico’s

De sector gaat wel met de MZI-uitbreiding aan de slag, maar de hoogte van de financiële ondersteuning vanuit de overheid is op dit moment dus onzeker. Wat er momenteel ook nog bij komt, is de enorme kostenstijging voor grondstoffen wereldwijd. Cora Seip signaleert: “de prijs voor bijvoorbeeld ankerpalen is in het afgelopen jaar bijna 500 euro hoger geworden. En ook invangtouwen worden duurder.”

Door corona moet bovendien rekening gehouden worden met oplopende levertijden. “De systemen die in maart het water in gaan moeten wel nu worden besteld, want de leveringstermijnen lopen op tot vier maanden.”

Er is nu al voor 5,5 miljoen euro aanvragen gedaan door 37 kwekers

Subsidieaanvragen

Er zijn tot nu vanuit de leden van PO 37 aanvragen gedaan voor de MZI-subsidie, voor een totaalbedrag van 5,5 miljoen euro. Daarvan bestaat ca. 1,3 miljoen uit aanvragen voor aanpassing aan schepen. Dat betrof elf ondernemers. De rest van de aanvragen betrof aankoop en plaatsen van benodigdheden voor MZI-systemen.

Cora Seip

Even voorstellen  

Cora Seip door de Producentenorganisatie Mosselcultuur aangetrokken als ervaren en vakinhoudelijke beleidsmedewerker. Cora Seip is van huis uit bioloog en sinds 2007 actief in de visserij. Sinds april 2021 is ze betrokken bij de PO mossel, als beoogd opvolger van Marnix van Stralen, die als huisecoloog van de sector wil gaan afbouwen. “Marnix heeft onder andere een belangrijke rol bij de inventarisatie van mosselzaad voor de mosselvisserij en de invulling van het convenant. Mijn inbreng zal breder worden. Ik ondersteun momenteel bij het aanvragen van MZI-subsidies, het aanvragen van vergunningen en adviseer bij beleid.”