Mosselen. Zo uit Zeeland
Mosselen. Zo uit Zeeland

“De huidige uitdagende tijden vragen veel van de veerkracht van de mosselsector,” zo betoogde voorzitter Edie Engels van de Producentenorganisatie Mosselcultuur. Hij sprak deze woorden uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PO Mosselcultuur en de Nederlandse Mosselveiling. Met een aanvoer van 28 miljoen kilo was 2023 voor de Nederlandse mosselkwekers een redelijk jaar, vergelijkbaar met 2022. “De kwaliteit van de mossel was gelukkig vanaf het begin prima,” aldus Engels. “Tegelijkertijd ondervonden kwekers nog steeds de gevolgen van de stormen van 2022 en recentere datum.” De voorzitter constateerde verder dat anders dan bij vlees en vis, de mosselsector er helaas niet in slaagde de sterk gestegen kosten te vertalen in hogere prijzen. “De resultaten in de sector lopen van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen, van behoorlijk goed tot nog weinig verkocht.”

"Onze uitdaging is het vergroten van de consumptie."

Erkenning voor rol in eiwittransitie
Engels benadrukte dat de mosselsector richting de toekomst doorgaat op de ingeslagen weg, met verdere professionalisering en verduurzaming als belangrijke speerpunten. “Onze zorgen zijn evident, maar de passie van de kwekers voor hun product maakt de veerkracht van de sector groot.” De sector ervaart daarbij toenemend commitment van de overheid die voor het mariene eiwit uit de mosselkweek een steeds belangrijkere rol in de eiwittransitie ziet. “Wij moeten blijven werken aan de bekendheid van de Zeeuwse mossel en daarmee de vraag aanjagen. Onze uitdaging is het vergroten van de consumptie. Alle voorwaarden daarvoor zijn aanwezig: de productie gebeurt lokaal en extensief, gezondheids- en duurzaamheidstrends zijn in ons voordeel. De mossel is een fantastisch product!”